pondelok 7. februára 2011

O vystavujúcich

Michaela Bednárová, Mgr. art. (1982, Kežmarok)
/// www.puojd.sk
Puojd je slovenská dizajnérska značka so zameraním na textilný dizajn. Od roku
2008 za ňou stojí jej zakladateľka, textilná dizajnérka Michaela Bednárová.
Inšpiračným zdrojom puojdu je slovenský štátny znak, ktorý je štylizovaný v rôznych
prevedeniach – popisné aj náznakové dizajny alebo len vtipné narážky na aktuálne dianie
na Slovensku. Puojd má ambíciu byť jedinečným nielen na Slovensku, svoje kolekcie
rozširuje aj o produkty inšpirované inými štátnymi vlajkami, či symbolmi. Preferovanou
technikou je ručná sieťotlač, ktorá zaručuje originalitu každého z výrobkov tejto mladej
a progresívnej slovenskej značky.


Lucia Bartková, Mgr. art. (1982, Martin)
/// www.luciabartkova.com
Lucia Bartková je doktorandkou u profesora Karola Weisslechnera na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri Kov a Šperk. Počas magisterského štúdia sa
začala zaoberať problematikou 3D technológií a ich vplyvom na výtvarné umenie.
Vo svojej praktickej dizertačnej práci pokračuje vo výskume, využíva grafi cké programy
a zariadenia na zhotovovanie trojrozmerných modelov. Má za sebou študijný pobyt
v Prahe a v Štrasburgu. Svoje šperky vystavuje na samostatných a kolektívnych výstavách
doma, aj v zahraničí. Je držiteľkou niekoľkých cien (Pocta príboru 2008, Súťaž Slovenský
šperk 2005, 2006). Popri štúdiu pôsobí ako lektorka na Letnej akadémii šperku.

Lenka Sršňová, Mgr. art. (1983, Bratislava)
/// www.lenkasrsnova.com
Je absolventkou Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave, odboru odevný dizajn.
Absolvovala študijné pobyty vo Fínsku na University of Lapland a vo Francúzsku. V Paríži
študovala odevný dizajn na prestížnej škole ENSAD pod vedením návrhára Gasparda
Yurkievicha a realizovala pracovnú stáž v dome značky Jean-Charles De Castelbajac. Svoje
kolekcie prezentuje doma i v zahraničí. V európskej dizajnérskej súťaži Where fashion
steps, it leaves a print 2005 vo francúzskom Lyone a v súťaži B fashion in Zlín 2007 získala
prvé miesto. Venuje sa dámskej aj pánskej móde. V súčasnosti pracuje na svojej značke,
ktorá sa postupne udomácňuje na slovenskom trhu.

Simona Janišová, Mgr. art. (1985, Bratislava)
/// www.simonajanisova.sk
Čerstvá absolventka keramiky na VŠVU v Bratislave začala už počas magisterského
štúdia pracovať prevažne s porcelánom. Stal sa hlavným výrazovým médiom jej
dizajnérskych, ale najmä voľných, fi gurálnych objektov. Jej tvorbu možno pravidelne
vidieť na výstavách a súťažiach doma i v zahraničí. Je autorkou ceny “ON” udeľovanej
novým festivalom alternatívnej fotografi e “OFF_”. Momentálne žije, tvorí a pedagogicky
pôsobí v Bratislave.

Linda Viková, Mgr. art (1977, Bratislava)
/// www.lindavikova.com
Linda Viková je absolventkou Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave,
odboru keramika a porcelán. Absolvovala prax a pracovné pobyty v keramickej
dielni Margaretenhohe v Essene pod vedením keramičky Young-Jae Lee. Je autorkou
a realizátorkou ocenenia OTO. Aktuálne má svoj vlastný keramický ateliér v Bratislave,
kde tvorí voľné umenie a dizajn.

Jakub Gulyás, Mgr. art. (1980)
/// www.jakubgulyas.com
Vyštudoval VŠVU v Bratislave, Ateliér reštaurovania diel vytvorených na papierovej
podložke. Popri štúdiu absolvoval pobyty na Academy of Fine Arts in Warsaw a NEDCC
Trains Photograph Conservators in Central and Eastern Europe v Bostone, kde sa
začal venovať módnej fotografi i, ktorá sa stala postupne jeho oborom. Je fi nalistom
súťaže Fotka roka 2009, Nadácia VÚB (víťaz súťaže), Láska je Láska 2009, organizácie
Iniciatíva Inakosť a víťaz súťaže návrhu vínnej etikety spoločnosti VITIS, 2009. Vystavuje,
reštauruje, venuje sa maľbe aj grafi ckému dizajnu. Momentálne je poslucháčom
doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania.

Katarína Czikorová, Mgr. art. (1982, Rimavská Sobota)
/// www.coffeeandtv.sk
/// www.reddog.sk
Vyštudovala grafi cký dizajn na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná
asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení, kde vedie
predmet grafi cký dizajn. Popri tom pracuje ako freelance grafi cký dizajnér. Medzi jej
projekty patrí napr. tvorba korporátnych identít pre lokálne a medzinárodné fi rmy,
tvorba katalógov, knižný dizajn, tvorba dizajnu www stránok, atď. Pôsobí tiež ako
externá doktorandka na VŠVU v Bratislave na Fakulte vizuálnej komunikácie. Pracuje pod
značkou reddog.sk.

utorok 25. januára 2011

DDD_conference program 26.2.2011

Open to public, entry free.

11:00_Petr Huza_porcelain designer_CZ

11:30_Juraj Straka_textile designer_SK/FR

12:00_Radka Kovačíková_jewellery designer_CZ

12:30_break

13:30_Ondrej Jób & Ján Filípek_visual communication_SK

14:30_Daniel Piršč/Pirsc Porcelain_porcelain design_CZ

14:30_ 15:00_Patrik Illo_glass design_SK

15:30_Pavel Brejcha_fashion design_CZ

16:00_discussion

sobota 22. januára 2011

DDD_support events calendar:


Opening of the exhibtion Tender about gender_thu. 10.2.2011, 18:00, gallery Medium, Hviezdoslavovo nám.18, Bratislava

Opening of the exhibtion of Patrik Illo_ Design času 2_thu. 17.2.2011, 17:00, gallery of French Institute in Bratislava, Sedlárska 7, with support of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

Conference_sat. 26.2.2011, from 11:00am, Academy of Fine Arts and Design Bratislava,  Hviezdoslavovo nám. 18, room 135

Guided tour of the exhibition Tender about gender_thu.22.2.2011, 16:00, gallery Medium

Guided tour of the exhibition_ Patrik Illo_ Design času 2_ thu.22.2.2011, 17:00, gallery of French Institute in Bratislava

Open day in studios_sat.19.2.2011 from 13:00am till 18:00pm, Továrenská 14 Bratislava

DDD_concept:
The topic of the exhibition (Tender about gender) arose from Denamit´s purely female occupancy, and each of the artists has seized it in their very own way. The result is a portfolio of five exclusive collections, five different interpretations of a single topic, through five different media, all classified as belonging to a group of applied art.

The exhibition will feature founding members of Denamit group – Lucia Bartková (jewellery designer), Michaela Bednárová (textile design), Simona Janišová (ceramics), Lenka Sršňová (fashion design), Linda viková (ceramics) and their guests Katarina Czikorová (graphic design), author of Denamit logo, and Jakub Gulyás (photographic cooperation in Lenka Srsnova´s project).
 

One of the exhibition´s missions is to present creative and production processes. Photography and video documentation of these processes, presented in direct context with pieces of final art work, has become an equivalent part of the exhibition. The exposal of these processes helps a better understanding and brings the role of the author/designer closer to their auditory. The audience will get to know what is included in the price of a designer product and original artwork and can see the evolution of a particular piece of work from a sketch into a the final product. 

DDD support events are: exhibition of designer and artist Patrik Illo in French institute gallery, as well as lectures and discussion, guided tour and open day in DDD artists´ studios. Lectures will introduce professionals active in the same areas as DDD founding artists, both in Slovakia as well as abroad. The objective is to inform the audience about hot topics and challenges of both Slovak and global design, and commercial and fine arts.